Prawa kobiety rodzącej w pigułce – co warto wiedzieć?

Kobiecie podczas porodu, a także zaraz po urodzeniu dziecka przysługuje wiele praw, które z pewnością warto znać. Reguluje je tzw. Karta Praw Kobiety Rodzącej, a także inne ustawy dotyczące opieki nad pacjentami. Jeżeli więc niedługo czeka nas poród, to dobrze zapoznać się z prawami, których zadaniem jest ochrona naszego zdrowia oraz zagwarantowanie komfortu psychicznego i bezpieczeństwa w tym ważnym momencie naszego życia. Poniżej krótkie omówienie podstawowych praw kobiety rodzącej w pigułce.

Prawo do profesjonalnej opieki medycznej

Na profesjonalną opiekę medyczną składa się zarówno wykwalifikowany personel medyczny, aktualna wiedza medyczna, jak i nowoczesny, zaawansowany sprzęt diagnostyczny. W praktyce oznacza to więc, że każda kobieta rodząca ma prawo do skorzystania ze świadczeń medycznych na jak najlepszych, dostępnym poziomie. Co więcej, tego rodzaju usługi udzielane powinny być bezpłatnie i tyczą się nie tylko samego momentu porodu, ale również opieki porodowej. Istotne jest przy tym, że obejmują matkę oraz jej dziecko. Jeżeli więc wymaga ono leczenia, to pomoc medyczna musi mu ona zostać natychmiast udzielona.

Prawo do informacji

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania informacji na temat swojego stanu zdrowia, a także planowanego leczenia, w tym przeprowadzanych badań. Nie inaczej jest w przypadku kobiety rodzącej, z tym że, to prawo odnosi się nie tylko do niej samej, ale i do jej maleństwa. Zanim więc zostanie ona skierowana na badania, powinna uzyskać informację, jakiego rodzaju są to badania, a także w jakim celu lekarz zlecił ich wykonanie. Ponadto, podczas porodu, ma prawo znać jego dokładny przebieg.

Prawa w czasie porodu

Kobieta rodząca ma prawo uzupełniać przejrzyste płyny (przede wszystkim wodę) na każdym etapie porodu. Co jeszcze warto wiedzieć? Zakładanie wkłucia do żyły obwodowej, może nastąpić wyłącznie w stanie konieczności, a o tego rodzaju decyzji ciężarna musi zostać powiadomienia. Co więcej, wykonanie lewatywy przeprowadza się jedynie na życzenie rodzącej. Kobieta rodząca ma także prawo do traktowania jej z szacunkiem, co odnosi się zarówno do aktywnego brania udziału w istotnych decyzjach dotyczących przebiegu porodu, jak i kontaktu z personelem. Bardzo ważna jest także kwestia uśmierzania bólu porodowego. Przyszła mama ma prawo poznać wszystkie możliwości farmakologicznego i niefarmakologicznego sposobu uśmierzania bólu. Wybór konkretnej metody powinien zostać z nią uzgodniony z wyprzedzeniem. Oczywiście praw jest znacznie więcej.

Prawa kobiety ciężarnej przebywającej w szpitalu

Każda decyzja o przeprowadzeniu zabiegu musi zostać podjęta wspólnie z pacjentką. Co więcej, ciężarna może nie zgodzić się na jego wykonanie, nawet bez podania przyczyny. Ma jednocześnie prawo do wyboru pozycji rodzenia. Dziecko tuż po narodzinach powinno spocząć na jej brzuchu na czas przynajmniej kilkudziesięciu minut w celu uspokojenia się i nawiązania pierwszej więzi.

Kobiecie rodzącej przysługuje szereg innych praw dlatego, aby poznać je wszystkie bardziej szczegółowo, należy zapoznać się z Kartą Praw Kobiety Rodzącej, której szczegółowe zapisy także zostały omówione na naszej stronie.