Wzór pochwały

500bZachęcamy Cię – jeśli tylko masz za co, pochwal swojego lekarza i położną!  Niech przełożeni tych osób dowiedzą się, że pacjentki cenią sobie ich zaangażowanie, wsparcie i kompetencje. Niech Ci dobrzy lekarze i dobre położne świecą przykładem i będą doceniane przez swoich współpracowników – to również droga do tego, aby nam wszystkim rodziło się lepiej!

 

WZÓR POCHWAŁY

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook97Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0