Twoje prawa

W tym dziale znajdziesz następujące artykuły:

- PRAWA KOBIETY RODZĄCEJ KIEDYŚ i TERAZ - krótki tekst o historii polskiego położnictwa wraz ze spisem aktów prawnych regulujących aktualną sytuację kobiet rodzących; dodatkowo pod każdym z aktów wypisano szczególnie ważne informacje w nim zawarte

- STANDARDY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ - obowiązujący tekst „standardów opieki okołoporodowej” (do pobrania w formacie .pdf)

- JAK NAPISAĆ SKARGĘ - jeśli na sali porodowej Twoje prawa zostały złamane w tym tekście znajdziesz informację jak napisać skargę, do kogo ją skierować, kiedy złożyć etc.

- WZÓR SKARGI – tutaj możesz pobrać wzór skargi

- WZÓR POCHWAŁY – jeśli czujesz, że opieka, którą otrzymałaś była bardzo dobra warto napisać pochwałę – w ten sposób dasz do zrozumienia zarządcom oddziału, która osoba z personelu medycznego jest docenianym przez pacjentów pracownikiem; w efekcie jest szansa, że inni zaczną naśladować te dobre praktyki, a tym samym zwiększy się ilość osób zadowolonych z opieki medycznej

Podaj dalej!Pin on Pinterest2Share on Facebook30Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0