porodówka

Tag Archive

Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.1

Kobieta ma prawo do pełnej informacji na temat stanu swojego zdrowia oraz zdrowia dziecka. Ma również prawo do wiedzy na temat proponowanego leczenia oraz jego skutków ubocznych i korzyści. Lekarz ma również obowiązek poinformowana pacjentki o błędach, które popełniono w trakcie leczenia bądź badania. LEKARZ NIE MA PRAWA ODMÓWIĆ UDZIELENIA SZERSZEJ, RZETELNEJ I PRAWDZIWEJ ODPOWIEDZI […]

Podaj dalej!Pin on PinterestShare on FacebookShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Read More