Jak napisać skargę?

PENTAX Image Co robić, gdy personel medyczny łamie Twoje prawa?

Mów o tym! Jeżeli lekarz, położna lub jakakolwiek osoba z personelu medycznego łamie czy narusza Twoje prawa lub choćby nie okazuje Ci należytego szacunku, złóż skargę. Pamiętaj, że prawa „okołoporodowe” przysługują Ci w czasie ciąży (np. badania diagnostyczne, konsultacje medyczne ), podczas porodu (np. obecność bliskiej osoby; podejmowanie świadomych decyzji), a także po porodzie ( np. kontakt skóra do skóry bezpośrednio po porodzie; opieka profesjonalnej położnej w domu).

W jakim czasie od wystąpienia zdarzenia mogę złożyć skargę?

Skargę możesz złożyć wtedy, kiedy będziesz na to gotowa, jednak im zrobisz to szybciej tym lepiej, ponieważ łatwiej będzie udowodnić, że dana sytuacja miała miejsce. Może zdarzyć się również tak, że będziesz potrzebować czasu, żeby ochłonąć lub po prostu zdać sobie sprawę z tego, że ktoś złamał Twoje prawa. Nawet jeśli to co Ci się przydarzyło, po długim czasie nie będzie możliwe do udowodnienia, nie rezygnuj ze złożenia skargi. Każdy głos służy poprawie, a Twój głos będzie zwróceniem uwagi na nieprawidłowości, których będzie można w przyszłości uniknąć.

Jak powinna wyglądać skarga?

Skarga może być prosta i napisana potocznym językiem. Nie musi spełniać szczególnych wymogów formalnych, ważne, aby zawierała Twoje dane oraz dokładny opis sytuacji. Możesz złożyć ją ustnie, jednak dla celów dowodowych lepsza będzie forma pisemna.

Podaj swoje dane: nazwisko, imię oraz dane kontaktowe, aby osoba do której składasz skargę mogła na nią odpowiedzieć, poinformować Cię o podjętych działaniach lub wezwać uzupełnienie informacji.

Napisz do kogo skierowana jest skarga: imię i nazwisko lub nazwę i adres

Zatytułuj swoje pismo np. „Skarga na dr Jana Nowaka”

Dobrze jeśli zamieścisz na początku formułę otwierającą tzn. krótkie wprowadzenie do tego czego dotyczyć będzie skarga np. „Wnoszę skargę na dr Jana Nowaka, który w trakcie mojego porodu wykonał zabieg przebicia pęcherza płodowego bez mojej zgody.”

Możesz podać podstawę prawną na jaką się powołujesz: Ustawa, Rozporządzenie, konkretny artykuł lub opisowo: prawo dostępu do dokumentacji medycznej, prawo do obecności osoby bliskiej.

Podaj szczegółowe informacje dotyczące czasu i miejsca zdarzenia. Podaj datę porodu, przebywania na oddziale, wizyty u lekarza. Pamiętaj o podaniu dokładnych danych placówki, w której zdarzenie miało miejsce, bo o ile w przypadku złożenia skargi do Ordynatora oczywiste będzie, że zdarzenie miało miejsce na oddziale przez niego zarządzanym to składając skargę np. do Rzecznika Praw Pacjenta należy to dokładnie określić.

Jeżeli skarga dotyczy zachowania konkretnej osoby podaj jej dane, a jeżeli ich nie znasz opisz ją, może pamiętasz jaki to był dzień, w jakich godzinach pełniła dyżur.

Opisz zaistniałą sytuację, zdarzenie lub warunki panujące jak najdokładniej. Wymień wszystkie okoliczności i fakty chronologicznie. Nie musisz używać fachowego słownictwa, jeżeli nie znasz terminów, opisz to własnymi słowami, tak jak zapamiętałaś.

Na końcu napisz o co prosisz, jakie są Twoje oczekiwania, jak chcesz aby załatwiono sprawę. np. proszę o wyciągnięcie odpowiedzialności dyscyplinarnej, o interwencję w sprawie, o pouczenie, aby takie sytuacje nie zdarzały się w przyszłości, o kontrolę wyżej opisanego oddziału

Podpisz się własnoręcznie.

Możesz dołączyć dokumenty takie jak np. wypis ze szpitala, recepta.

Do kogo należy skierować skargę?

W pierwszej kolejności skargę należy złożyć do Ordynatora oddziału w szpitalu lub kierownika przychodni. Jeżeli skarga pozostanie bez odpowiedzi lub sposób interwencji będzie nieodpowiedni należy złożyć kolejną skargę do właściwego według województwa na którego terenie znajduje się skarżona placówka Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Adresy oddziałów znajdziesz tutaj: http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=3&dzialnr=2

Poza tym skargę możesz złożyć:

– do Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.bpp.gov.pl/
– do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, przy Okręgowej Izbie Lekarskiej: http://www.nil.org.pl/xml/index lub Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych: http://www.izbapiel.org.pl/ .

Jeżeli w skutek popełnionego zdarzenia stała się krzywda Tobie lub Twojemu dziecku możesz złożyć skargę do w. wym. instytucji. Możesz także skierować pozew przeciwko placówce sądu cywilnego o zasądzenie na Twoją rzecz odszkodowania za szkodę lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Tutaj musisz pamiętać o zachowaniu terminów, ponieważ zgodnie z art. 4421 k.c. „Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.”

Dodatkowe wskazówki

Skargę możesz złożyć osobiście lub przez kogoś bliskiego np. partner może zanieść twoje pismo do szpitala lub wyślij pocztą. Pamiętaj, by poprosić o potwierdzenie przyjęcia skargi, a jeśli wysyłasz swoje pismo zachowaj potwierdzenia nadania.
Placówki mają swoje procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków i w nich określają terminy w których powinnaś otrzymać odpowiedź. Standardowo to od 7 do 30 dni. Jeżeli jednak nie otrzymasz odpowiedzi to wróć do punktu „Do kogo należy kierować skargę.”
Skarga, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, raczej nie zostanie rozpatrzona, choć to zależy od konkretnej placówki.

 

Poznaj swoje prawa
Zobacz jakie masz prawa w czasie ciąży, porodu i połogu. Znajomość prawa daje Ci możliwość obrony przed niechcianymi procedurami i złym traktowaniem! TWOJE PRAWA W CZASIE PORODU
Zobacz wzór skargi
Jeśli zostałaś źle potraktowana w czasie badania w ciąży, w czasie porodu lub połogu napisz oficjalną skargę. Przygotowałyśmy wzór skargi, aby ułatwić Ci zadanie. ZOBACZ WZÓR SKARGI  
Podpisz petycje!
Petycja skierowana do Pani Premier Ewy Kopacz i Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza ma pokazać, że nie zgadzamy się na łamanie praw kobiety rodzącej! PODPISZ PETYCJĘ  
Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook3Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0