regulamin-dalam-zycie

regulamin-dalam-zycie

regulamin-dalam-zycie

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorkami akcji „dałam życie, umrę z głodu” są: Karolina Piotrowska, Ewa Krogulska, Anna Prucnal, Katarzyna Gręziak, Malwina Wojtowicz, Anna Fuks, Anna Jurkiewicz – Winiarczyk.
  2. Akcja „Dałam życie, umrę z głodu” jest częścią akcji „Lepszy Poród”.
  3. Akcja ma na celu pokazanie posiłków podawanych kobietom w ciąży oraz po porodzie.

Dodawanie zdjęć

4.  Autor zdjęcia wysyła je do Organizatorek akcji na adres e-mail: akcja@lepszyprod.pl lub za pośrednictwem portalu www.facebook.com/lepszyporod
5.  Publikowane zdjęcia będą oznaczone hashtagiem #‎dalamzycieumrezglodu‬
6.  Autor zdjęcia akceptując regulamin przenosi nieodpłatnie na Organizatorki całość autorskich praw majątkowych wraz z prawem do wykonywania praw zależnych i zezwoleniem na wykonywanie praw osobistych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji.
7.  Organizatorki akcji nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez autora zdjęcia przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.

Postanowienia końcowe

8. Wysłanie zdjęcia jest jednoznaczne z przyjęciem przez warunków niniejszego regulaminu.

9. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie www.lepszyporod.pl.

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook0Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

ABOUT AUTHOR

psycholog, seksuolog, doula, hipnoterapeuta, autorka programów z serii „Cud Narodzin” (www.cud-narodzin.pl). Prywatnie mama dwójki chłopców. Wierzę, że działanie na rzecz dobrych narodzin to istotny wkład w budowanie spełnionych matek i szczęśliwych dzieci!