Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.1

Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.1

Kobieta ma prawo do pełnej informacji na temat stanu swojego zdrowia oraz zdrowia dziecka. Ma również prawo do wiedzy na temat proponowanego leczenia oraz jego skutków ubocznych i korzyści.

Lekarz ma również obowiązek poinformowana pacjentki o błędach, które popełniono w trakcie leczenia bądź badania. LEKARZ NIE MA PRAWA ODMÓWIĆ UDZIELENIA SZERSZEJ, RZETELNEJ I PRAWDZIWEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA NURTUJĄCE PACJENTKĘ.

Pacjentka ma prawo oczekiwać, że lekarz poinformuje ją na czym polega badanie (zwłaszcza, jeżeli kobieta będzie badana po raz pierwszy).

Bezwględnie Kobieta ma prawo do wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu jej zdrowia oraz zdrowia jej dziecka oraz do jej kopiowania.

LEKARZ BEZ ZGODY PACJENTKI NIE MA PRAWA INFORMOWAĆ NIKOGO JEJ STANIE ZDROWIA – DOTYCZY TO RÓWNIEŻ NAJBLIŻSZEJ RODZINY.

Przepisy:

 • art. 19.1 pkt 3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej.

 • art 31 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 • art 9 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Kodeks Etyki Lekarskiej art. 13, 16 i 17.

WAŻNE:

Pacjentka ma prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

W przypadku naruszenia prawa pacjentka ma prawo złożyć skargę do:

 • dyrektora placówki opieki zdrowotnej

 • rzeczników odpowiedzialności zawodowej przy Izbie Lekarskiej bądź Izbie Pielęgniarskiej

 • Rzecznika Praw Pacjenta

 • Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej

 • Rzecznika Praw Obywatelskich

  W przypadku:

 • odmowy udzielenia informacji o metodzie leczenia, rokowaniach oraz innych alternatywnych sposobach leczenia,

 • zaniechaniu informowania pacjenta o przewidywanych skutkach zastosowania procedur medycznych

 • ujawnienia danych leczenia osobie nieupoważnionej

  Przysługuje zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. za naruszenie dóbr osobistych.

Dowody:

 • zeznania świadków (pacjentów przebywających obok, rodziny, personelu lekarskiego)

 • zeznania poszkodowanej

 • dokumentacja medyczna

 

Na potrzeby akcji Lepszy Poród powyższe opracowanie sporządziła Sylwia Sztuczka z Kancelarii Lider Odszkodowania.

Przypominamy, że Kancelaria Lider dla kobiet, które doświadczyły naruszenia prawa na sali porodowej prowadzi bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości ubiegania się o odszkodowanie!

lider-logo

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook69Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

ABOUT AUTHOR

psycholog, seksuolog, doula, hipnoterapeuta, autorka programów z serii „Cud Narodzin” (www.cud-narodzin.pl). Prywatnie mama dwójki chłopców. Wierzę, że działanie na rzecz dobrych narodzin to istotny wkład w budowanie spełnionych matek i szczęśliwych dzieci!