Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.4

Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.4

Prawo do odmowy świadczenia medycznego.

Każdej kobiecie przysługuje prawo do odmowy leczenia. W praktyce oznacza to, iż lekarz nie ma prawa do podjęcia jakichkolwiek czynności medycznych, w tym również badań bez zgody pacjentki.
UDZIELONA ZGODA JEST WAŻNA TYLKO PO UZYSKANIU PEŁNEJ, RZETELNEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOJEGO STANU ZDROWIA, PROPONOWANYCH METOD LECZENIA ORAZ O SKUTKACH TAKIEGO LECZENIA. LEKARZ MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ KOBIETĘ O TYM W SPOSÓB DLA NIEJ ZROZUMIAŁY OPIERAJĄCY SIĘ NA DANYCH MEDYCZNYCH.
Działanie bez uzyskania zgodny możliwe jest w tylko w przypadku gdy chodzi o ratowanie zdrowia I życia pacjentki bądź jej dziecka, a kontakt z nią jest niemożliwy (np. jest nieprzytomna).
Zgoda na badania może być złożona ustnie, zaś zgoda na operację bądź leczenie o podwyższonym ryzyku WYMAGA PISEMNEJ ZGODY.
Należy również pamiętać, że lekarz nie ma prawa oceniać wyboru pacjentki, a tym bardziej wpływać na jego zmianę.

PRZEBICIE PĘCHERZA PŁODOWEGO, PODANIE OKSYTOCYNY CZY NACIĘCIĘ KROCZA POWINNY BYĆ POPRZEDZONE INFORMACJĄ I PYTANIEM O ZGODNĘ NA ICH WYKONANIE. PODJĘCIE ICH BEZ ZGODY KOBIETY, W SYTUACJI GDY NIE MA BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA JEST NARUSZENIEM PRAWA.

Przepisy:
Art. 19 pkt 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej
Art. 32 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty
Art. 33 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty
Art. 34 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty
Art. 35 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach leakrza i dentysty
Art. 15 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 16 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 17 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 18 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta
Zgodnie z kodeksem karnym wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta jest przestępstwem.
Art. 192 k.k.
§ 1 Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2 Ściaganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Sankcje karna:
Przestępstwo określone w art. 192 k.k. jest zagrożone karą: grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
W rzpyadku wymierzenai kary sąd może rozważyć możliwość orzeczenia środka karnego wymienionego w art. 39 pkt. 2 k.k. – zakaz wykonywania zawodu, jeżeli czyn łączył się nadużyciem wykonywania zawodu.
Wykonanie zabiegu bez zgodu i nieprawidłowe udzielenie pacjentowi informacji, na podstawie których podejmuje on decyzję o poddaniu się zabiegowi, narusza także zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej I skutkować może odpowiedzialnośćią dyscyplinarną.

W przypadku naruszenia ww. Praw pacjentka ma prawo złożyć skargę do:
dyrektora placówki zdrowotnej,
rzeczników odpowiedzialności zawodowej przy Izbie Lekarskiej,
Rzecznika Praw Pacjenta,
Ministwerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej,
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pacjentka ma również prawo złożyć do Prokuratury wniosek o ściganie oraz dochodzić zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c.

 

Na potrzeby akcji Lepszy Poród powyższe opracowanie sporządziła Sylwia Sztuczka z Kancelarii Lider Odszkodowania.

Przypominamy, że Kancelaria Lider dla kobiet, które doświadczyły naruszenia prawa na sali porodowej prowadzi bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości ubiegania się o odszkodowanie!

 

lider-logo

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook69Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

ABOUT AUTHOR

Anna Prucnal