Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.3

Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.3

Zgoda na interwencje medyczne podpisywana z góry przy przyjęciu do porodu.

Każde badanie czy zabieg wykonany w Szpitalu wymaga osobnej zgody pacjenta. Każda interwencja medyczna polegająca na jakiejkolwiek ingerencji w organizm chorego zawsze powoduje naruszenie jego nietykalności cielesnej. Tyczy się to nie tylko zabiegów, ale również zwykłych badań diagnostycznych. Personel medyczny świadcząc usługi zdrowotne, z punktu widzenia prawa cywilnego wkracza w prawnie chronioną sferę pacjenta.
Zgoda Pacjenta jest aktem świadomego wyboru, który znajduje swoje potwierdzenie na piśmie lub w każdej innej formie.
NIEDOPUSZCZALNE JEST UZNAWANIE ZGODY PACJENTA NA “HOSPITALIZACJĘ, PROPONOWANE LECZENIE I ZABIEG OPERACYJNY” uzyskiwane podczas przyjęcia chorego do Szpitala, jako zgody na wszelkie działania realizowane podczas hospitalizacji – mozna ją uznać dopiero do rozpoznaniu i zdiagnozowaniu.
Personel medyczny ma obowiązek przy każdym badaniu bądź zabiegu zapytać pacjenta o zgodę, przedstawiając mu przedmiot zgody, ryzyko i skutki danego zabiegu bądź badania.

 

Na potrzeby akcji Lepszy Poród powyższe opracowanie sporządziła Sylwia Sztuczka z Kancelarii Lider Odszkodowania.

Przypominamy, że Kancelaria Lider dla kobiet, które doświadczyły naruszenia prawa na sali porodowej prowadzi bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości ubiegania się o odszkodowanie!

 

lider-logo

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook0Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

ABOUT AUTHOR

Anna Prucnal