Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.2

Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.2

Kobieta będąca w tak intymnej sytuacji jaką jest badanie ginekologiczne czy też sam poród ma prawo do prywatności i godności. Pacjentka ma prawo oczekiwać, że podczas korzystania z usług medycznych lekarz będzie szanował podjęte przez nią decyzje dotyczące życia seksualnego, posiadania dzieci czy wyboru metody antykoncepcji. LEKARZ NIE MA PRAWA OCENIAĆ ZACHOWAŃ PACJETNKI. PODEJŚCIE LEKARZA DO KOBIETY MA STWARZAĆ MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA KONTAKTU, KTÓRY BĘDZIE DAWAŁ MOŻLIWOŚĆ SKUTECZNEGO LECZENIA.
Ważne jest, aby kobieta widziała związek pomiędzy pytaniami a probleme zdrowtnym. Jeżeli pytania dotyczą sfery prywatnej lekarz powinien wytłumaczyć dlaczego o to pyta.

Należy pamiętać, iż przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może asystować tylko niezbędny personel. W przypadku uczestnictwa osób trzecich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych PACJENTKA MA PRAWO WYRAZIĆ SPRZECIW I POWINNO TO ZOSTAĆ USZANOWANE
Kiedy lekarz przyjmuje w gabinecie w trakcie badania nie mają prawa wejść osoby postronne. Zaś na sali szpitalnej łóżko powinno być zasłonięte kotarą szpitalną.
Przepisy:
art. 47 Konstytucji RP
art. 19 pkt 4 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej
art. 36 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Art. 33 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 34 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art 3 i 12 Kodeksu Etyki Lekarskiej

W przypadku naruszenia prawa pacjentka ma prawo złożyć skargę do:
dyrektora placówki opieki zdrowotnej
rzeczników odpowiedzialności zawodowej przy Izbie Lekarskiej bądź Izbie Pielęgniarskiej
Rzecznika Praw Pacjenta
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku naruszenia godności kobiety przysługuje zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. za naruszenie dóbr osobistych.

Z prawem do prywatności łączy się również prawo do tajemnicy lekarskiej czy też inaczej prawo do poufności.
OBOWIĄZEK OCHRONY TAJEMNICY SPOCZYWA NA LEKARZU, PIELĘGNIARCE, POŁOŻNEJ I WŁADZACH OŚRODKA OPIEKI ZDROWOTNEJ.
Lekarz powinien zadbać o to, aby osoby asystujące mu w pracy przestrzegały tajemnicy lekarskiej, a dopuszczenie ich do tajmnicy powinno obejmować tylko zakres niezbędny do udzielenia świadczenia medycznego.
Dla kobiet jest to bardzo ważne gdyż w kontaktach z ginekologami zaufanie to podstawa.
Przepisy:
art. 18 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej
art. 40 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
art. 21 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej
Art. 13 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 14 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Art. 23 i 28 Kodeksu Etyki Lekarskiej

 

Na potrzeby akcji Lepszy Poród powyższe opracowanie sporządziła Sylwia Sztuczka z Kancelarii Lider Odszkodowania.

Przypominamy, że Kancelaria Lider dla kobiet, które doświadczyły naruszenia prawa na sali porodowej prowadzi bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości ubiegania się o odszkodowanie!

lider-logo

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook27Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

ABOUT AUTHOR

Anna Prucnal