Odpowiedź na petycję z Ministerstwa Zdrowia

Petycja, pod którą podpisało się ponad 9 tysięcy osób wraz z Raportem została skierowana do Ministra Zdrowia oraz do Prezesa Rady Ministrów. Premier Ewa Kopacz petycję przekazała do Departamentu Matki i Dziecka. Poniżej zamieszczamy pełną odpowiedź, którą otrzymałyśmy.

POBIERZ ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ Z AKCJI LEPSZY PORÓD

„(…)pragnę Panią poinformować, że Ministerstwo Zdrowia postrzega Pani inicjatywę oraz efekty akcji społecznej Lepszy Poród, jako bardzo cenne wsparcie działań podejmowanych przez nasz urząd – mających na celu poprawę jakości opieki okołoporodowej.”

To co chyba najważniejsze, to podkreślenie, że „każdy pracownik medyczny zobowiązany jest do stosowania tych przepisów [Standardów Opieki Okołoporodowej – przypis] w praktyce.”

Zaskakuje natomiast ogromna różnica między wynikami naszego Raportu, a wniosków z prowadzonego w 2013 roku postępowania kontrolnego. Padają też słowa „Informacje o nieprawidłowościach (…) są niepokojące, ale jednak nie mogą stanowić podstawy do uogólnień na temat nieprzestrzegania standardów opieki okołoporodowej i praw pacjenta.”.

W związku z powyższym zachęcamy Was ponownie, abyście składały skargi (wzór skargi: http://lepszyporod.pl/wzor-skargi/) na niewłaściwe zachowanie personelu medycznego – każdy przypadek naruszenia Waszych praw powinien być spisany i przekazany do rozpatrzenia zarówno ordynatorom oddziałów, jak i Rzecznikowi Praw Pacjenta. Niektóre sytuacje powinny być również zgłaszane prokuraturze, zaś w innych można walczyć o odszkodowanie na drodze cywilnej.

Być może rosnąca ilość skarg będzie lepszym dowodem niż ilość podpisów zebranych pod petycją oraz dane z Raportu.

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook57Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0