O zmniejszeniu liczby cc – pismo do Ministerstwa Zdrowia

O zmniejszeniu liczby cc – pismo do Ministerstwa Zdrowia

12903421_10209252621462709_1830563835_oPo ożywionej dyskusji na naszym facebookowym kanale dotyczącej planowanej przez Ministerstwo Zdrowia zmniejszeniu liczby cesarskich cięć organizatorki akcji Lepszy Poród postanowiły zebrać padające argumenty i przesłać je bezpośrednio do Departamentu Matki i Dziecka.

Mamy nadzieję, że pismo to pokaże, że są inne sposoby zachęcania do porodów drogami natury niż nagradzanie szpitali za niską ilość porodów operacyjnych. Taka logika napawa kobiety obawą czy będą traktowane podmiotowo i z należytą uwagą. Zamiast nakładać kolejną presję na lekarzy i położne pokazujemy, że inne kraje zmagające się z wysokim wskaźnikiem cesarskich cięć decydują się na oddanie decyzyjności w ręce rodzących kobiet.

Pełna treść pisma poniżej:

 

„W nawiązaniu do opublikowanych na portalu ciaza.mp.pl[1] wypowiedzi Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego prof. Mirosława Wielgoś dotyczących ograniczenia stale rosnącej w Polsce liczby cesarskich cięć oraz tzw. „cesarskich cięć na życzenie”, akcja społeczna Lepszy Poród pragnie przedstawić opinie kobiet na ten temat.

Informację o wyżej wspominanej wypowiedzi, organizatorki akcji Lepszy Poród przedstawiły w mediach społecznościowych. Dotarła ona do blisko 25 tys. osób, z czego ponad 5 tys. osób wykazało aktywność względem wpisu (weszło w odnośnik, przekazało go dalej, polubiło wpis bądź go skomentowało etc.). Szczególnie istotna wydaje się jednak nie ilość zaangażowanych odbiorców a ważne wypowiedzi uczestników dyskusji.

W odpowiedzi na zapowiedzi ograniczenia liczby cesarskich cięć odbiorcy zwrócili uwagę przede wszyskim na to, że w aktualnej sytuacji „poród naturalny” jest takim tylko z nazwy. Ilość interwencji medycznych, których doświadczają rodzące w Polsce kobiety jest bardzo duża, co pokazuje m.in. Raport z akcji Lepszy Poród opublikowany w 2015r[2].

Kolejne postulaty dotyczyły:

  • możliwości skorzystania ze znieczulenia przez każdą rodzącą kobietę,
  • możliwości korzystania ze wsparcia osoby towarzyszącej oraz douli,
  • lepszego poziomu edukacji przedporodowej oraz rzeczywistego dostępu do edukacji seksualnej i środków antykoncepcyjnych,
  • godnych warunków w szpitalach, poszanowania prywatności oraz intymności rodzących.

Warto zauważyć, iż teoretycznie wszystkie wyżej przytoczone punkty powinny być zagwarantowane rodzącym kobietom na mocy obowiązujących Standardów Opieki Okołoporodowej[3].

Jako organizatorki akcji społecznej pragniemy też wyrazić nasze zaniepokojenie pomysłem nagradzania szpitali, w których odsetek cesarskich cięć będzie niższy. W naszej opinii potęgować może to strach kobiet przed porodem. Warto bowiem pamiętać, że część osób decyduje się na zabieg tzw. „cesarskiego cięcia na życzenie” właśnie ze względu na obawę przed tym, że w razie komplikacji w czasie porodu naturalnego decyzja o operacji zapadnie zbyt późno. Dodatkowo rozwiązanie takie nakładać może kolejną presję na lekarzy i położne, co skutkować może wzrostem porodów z użyciem kleszczy, vacuum bądź manewru Kristellera (z którym, jak wynika z „Raportu dot. stosowania chwyty Kristellera w Polsce” opublikowanego przez akcję Lepszy Poród w 2015 r. i tak jest w Polsce problem[4]).

Zamiast restrykcyjnej polityki bazującej na danych procentowych pragniemy zwrócić państwa uwagę na rozwiązania zastosowane w innych miejscach, które również stanęły przed podobnym wyzwaniem. W szpitalu Swedish Medical Center w Waszyngtonie do zespołu okołoporodowych specjalistów przyjęto doule[5]. Jak pokazują badania naukowe obecność douli przy porodzie zmniejsza ryzyko operacyjnego zakończenia porodu aż o 28%[6], a nie jest to jedyny pozytywny efekt jej pracy. Inny, równie ciekawy pomysł, powstał w Wielkiej Brytanii, gdzie od 2018r. każda kobieta, która zdecyduje się rodzić w domu bądź domu narodzin otrzymać ma 3 tys. funtów na zapewnienie sobie specjalistycznego wsparcia położnej[7].

Rozwiązania takie zmierzają do uszanowania autonomiczności kobiety rodzącej, dają jej możliwość rzeczywistego decydowania o sposobie i miejscu, w jakim chce ona powitać swoje potomstwo oraz wzmacniają w niej poczucie sprawstwa.

wyrazami szacunku,

Organizatorki akcji społecznej Lepszy Poród:

Karolina Piotrowska, Katarzyna Gręziak, Ewa Krogulska, Anna Jurkiewicz-Winiarczyk, Malwina Wójtowicz, Anna Prucnal, Anna Fuks, Agnieszka Szyszko-Perłowska

[1] http://ciaza.mp.pl/aktualnosci/138861,ministerstwo-zdrowia-trzeba-ograniczyc-liczbe-ciec-cesarskich

[2] Dostęp do Raportu w wersji elektornicznej: http://lepszyporod.pl/raport

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. wsprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnychz zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresiefizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2012 r., poz. 1100)

[4] http://lepszyporod.pl/chwyt-kristellera-nie-jest-zabroniony/

[5] http://kuow.org/post/swedish-medical-center-welcomes-doulas-staff

[6] http://evidencebasedbirth.com/the-evidence-for-doulas/

[7] http://polemi.co.uk/informacje/finanse-podatki/rewolucyjna-reforma-wadz-kobiety-uk-16627

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook49Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

ABOUT AUTHOR

psycholog, seksuolog, doula, hipnoterapeuta, autorka programów z serii „Cud Narodzin” (www.cud-narodzin.pl). Prywatnie mama dwójki chłopców. Wierzę, że działanie na rzecz dobrych narodzin to istotny wkład w budowanie spełnionych matek i szczęśliwych dzieci!