Lepszy Poród – podaj dalej

Akcję „podaj dalej” rozpoczęłyśmy od zebrania w ramach crowdfundingu funduszy na wydruk i wysyłkę Raportu do osób, które mogą mieć wpływ na jakość opieki okołoporodowej. Dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu udało nam się pozyskać niezbędne środki do realizacji tego projektu.

Szczególne podziękowania składamy Pani Karolinie, która wsparła nas w zbiórce funduszy oraz wszystkim innym darczyńcom – tylko dzięki Wam możemy działać dalej!

podziękowania

 

27 października 2015 roku wysłałyśmy pisma do następujących osób i organizacji:

 • Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Rzecznika Praw Dziecka,
 • Najwyższej Izby Kontroli,
 • Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • krajowego konsultanta w dziedzinie ginekologii i położnictwa prof. Radowickiego,
 • Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka,
 • Pani Prezydentowej Agaty Duda

kolejne listy zostaną wysłane już niebawem.
W pismach, które opuściły już nasze ręce pytamy  o:

 1. Czy sytuacja ratowania życia uprawnia do nieprzestrzegania praw człowieka, np. wulgarnego traktowania pacjentki, niepytania jej o zgodę na wykonanie interwencji medycznej?
 2. Czy kobiety, które w czasie porodu swojego dziecka doświadczyły upokarzającego, nieludzkiego traktowania, a których skarga do Ordynatora danej placówki nie przyniosła rezultatu mają prawo wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
 3. Czy zabranianie kobiecie rodzącej swobodnego poruszania się, jedzenia i picia jest naruszeniem praw człowieka?
 4. Jak wynika z naszej ankiety najczęściej łamane jest prawo do informacji, a kobiety rodzące nie są pytane o zgodę na badanie bądź wykonanie zabiegu medycznego – co w takiej sytuacji powinna zrobić rodząca?
 5. kobiety donoszą nam, a Raport zdaje się to potwierdzać, iż w czasie edukacji przedporodowej udzielane są mylne, wprowadzające w błąd informacje, np. sugeruje się kobietom w ciąży, że niektóre przepisy zawarte w Standardach Opieki Okołoporodowej obowiązują jedynie w większych miastach bądź jedynie w wybranych placówkach. Co powinna zrobić kobieta słysząca w czasie edukacji przedporodowej, że w szpitalu, w którym planuje rodzić nie przestrzegane jest prawo (np. prawo do swobodnego wyboru pozycji na czas II fazy porodu bądź prawo do odmowy wykonania nacięcia krocza)?
 6. Co powinna zrobić kobieta, która przygotowała plan porodu, ale personel medyczny nie chciał go przyjąć?
 7. Spotykamy się z pytaniami dotyczącymi fałszowania dokumentacji medycznej: kobiety relacjonują, iż poród przebiegał inaczej, niż jest to opisane w karcie (np. kobiety mówią o wykonanie manewru Kristellera ale w karcie nie ma o tym ani słowa). Jak w takiej sytuacji kobieta może walczyć o swoje prawa?
 8. Czy zapewnienie wsparcia psychologicznego jest obowiązkiem szpitala? Czy każda rodząca ma prawo do konsultacji psychologicznej po porodzie? Gdzie powinny się zgłaszać kobiety chcące skorzystać ze wsparcia psychologicznego po porodzie?
 9. Czy personel medyczny ma prawo wypraszać osobę towarzyszącą z sali porodowej?
 10. Obowiązujące od 2012 roku prawo gwarantuje matkom i ich nowo narodzonym dzieciom kontakt skóra do skóry. Jak pokazała nasza ankieta jedynie 24% naszych respondentek miało zapewniony taki kontakt. Czy biorąc pod uwagę potrzeby dziecka, wpływ tego pierwszego kontaktu na jego dalszy rozwój i zdrowie działania utrudniające bądź uniemożliwiające ten kontakt można uznać za nieposzanowanie praw dziecka? Czy rodzice, którym ten kontakt utrudniono powinni to gdzieś zgłaszać? Jeśli tak, to gdzie? Co mają zrobić matki, które dopiero szykują się do porodu, a w czasie zajęć szkoły rodzenia bądź odwiedzin w szpitalu dowiadują się, że w tym miejscu nie praktykuje się kontaktu skóra do skóry?
 11. Co powinna zrobić matka, która nie otrzymała wsparcia w karmieniu piersią? Czy brak takiego wsparcia nie jest działaniem na szkodę dziecka?
 12. Czy personel medyczny ma prawo do dokarmiania dziecka bez zgody i wiedzy rodziców? Co mogą bądź powinni zrobić rodzice, którzy doświadczyli takiej sytuacji?
 13. Czy personel medyczny ma prawo odmówić podania dziecku przebywającemu na oddziale bądź np. w inkubatorze mleka odciągniętego przez matkę?
 14. Czy istnieje obowiązek stałego dokształcania się i podnoszenia kompetencji przez położne? Jeśli tak, to czy jest to w jakiś sposób monitorowane?
 15. Nowe prawo weszło w życie w 2012 roku, czy położne dostały wsparcie w zakresie realizacji tych aktów prawnych? Czy odbyły się szkolenia informujące o nowych przepisach? Czy położne otrzymały możliwość szkolenia się w przyjmowaniu porodów w pozycji wertykalnej, aktywnej ochrony krocza, komunikacji z położnicą?
 16. Jaki jest system weryfikacji warunków panujących na oddziałach położniczych i na salach porodowych?
 17. Jakie badania monitorujące jakość opieki okołoporodowej w Polsce były prowadzone?
 18. Czy istnieje baza danych/ewidencja, w której gromadzone są dane statystyczne dotyczące ilości przeprowadzanych interwencji medycznych?
 19. Gdzie mają szukać wsparcia kobiety, które czują, iż w czasie porodu ich dziecka prawo zostało naruszone bądź złamane? Ile tego typu skarg wpływa do ordynatorów? Jakie są wyciągane konsekwencje?

Lepszy Poród - podaj dalej - wysyłka Raportów Lepszy Poród - podaj dalej - wysyłka Raportów

 

 

 

 

 

Będziemy Was na bieżąco informować o tym jak dalej toczą się losy Raportów, jakie dostajemy odpowiedzi na pytania oraz o kolejnych wysyłkach.

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook40Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0