Co to znaczy dobry poród

Portrait of the young pregnant womanKażda kobieta ma inną wizję idealnego porodu. Różnimy się wieloma kwestiami – wybieramy różne miejsca porodu, zapraszamy do towarzystwa jedynie położne lub chcemy by towarzyszyło nam szersze grono osób wspierających, chcemy całkowitej ciszy lub rozluźnia nas muzyka… Istnieją jednak pewne podstawowe kryteria, które wykorzystują właściwie wszystkie kobiety do określenia tego czym jest dobry poród.

Co to znaczy dobry poród?

Za dobry poród uznane zostanie takie doświadczenie procesu narodzin, które odebrane zostało przez kobietę jako przeżycie pozytywne i wzmacniające. Aby takie wspomnienia, pełne ciepła i dumy, miały szansę powstać, kobiecie rodzącej potrzeba:

  • poczucia swobody wyboru
  • dostępu do dokładnych informacji
  • zapewnienia atmosfery szacunku i godności
  • poczucia bezpieczeństwa (poród bez lęku i strachu)
  • poczucia sprawczości, mocy

 

Dobry poród nie musi być naturalny czy wolny od medykalizacji. Może odbyć się w domu albo w szpitalu, przez cesarskie cięcie, czy być porodem do wody.

Kwintesencją dobrego porodu jest dobre traktowanie kobietyjako autonomicznego człowieka, który ma prawo do szacunku, wolnego wyboru i wsparcia. Zapewniający młodej matce atmosferę uwagi i bezpieczeństwa, niedopuszczający do poczucia zagrożenia, lęku czy strachu.

Taki, w którym kobieta może decydować o tym gdzie i w jaki sposób narodzi się jej dziecko.

 

Co jest potrzebne, aby porody stały się lepsze?

 

Drzwi do dobrego porodu powinny stać otworem przed absolutnie każdą kobietą na świecie. W chwili obecnej nawet Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że prawa kobiet rodzących są zbyt często łamane i to nie tylko w krajach uznawanych za słabo rozwinięte. A to, co można zrobić, aby kobiety określały swoje porody jako dobre jest proste i w większości przypadków nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Ważnym czynnikiem jest dobre przygotowanie do porodu – edukacja z zakresu fizjologii okołoporodowej, ale również tworzenie realistycznego obrazu porodu (innego, niż ten lansowany w filmach bądź złych opowieściach koleżanek). Pokazanie kobiecie, jak wiele może zrobić w czasie narodzin jej dziecka, aby doświadczenie to było dla niej jak najbardziej wartościowe – edukacja o aktywności, seksualności, psychologicznym aspekcie porodu. Co więcej, kobiety uświadomione i obyte z tematyką okołoporodową czują większe poczucie kontroli i sprawczości w czasie aktu rodzenia. Badania pokazują też, że kobiety, które jeszcze w czasie ciąży uzyskały rzetelne informacje na temat: okołoporodowych zmian fizycznych i hormonalnych, sposobów reagowania w sytuacjach wymagających pomocy medycznej, radzenia sobie ze stresem, traktują doświadczenia porodowe z wyraźnie większym spokojem i poczuciem bezpieczeństwa.

Kolejnym elementem doświadczania porodu jest możliwość podzielenia się tym wydarzeniem z innymi. Poród to bardzo emocjonujące przeżycie, które trudno jest opowiedzieć w sposób skrótowy. Danie kobietom przyzwolenia na to by snuły swoje opowieści porodowe, to pokazanie im, że to doświadczenie jest ważne, że mają cały potrzebny im czas, aby je opowiedzieć, a tym samym lepiej zrozumieć, przetransformować i spoić z resztą swojego życia. Dla innych kobiet słuchanie porodowych opowieści również może być bardzo pouczające – pozwala zapoznać się z całą gamą uczuć i emocji, przygotować do procesu narodzin, w końcu jest po prostu sposobem na zdobycie wiedzy. Należy więc wspierać kobiety w tworzeniu lokalnych grup wsparcia dla kobiet w ciąży i młodych mam, gdzie w sposób wolny i nieskrępowany będą miały okazję do wymiany myśli i odczuć związanych z doświadczeniem porodu. W tym procesie czasem potrzebna może być pomoc psychologiczna, jednak w większości przypadków akceptująca i otwarta grupa będzie stanowiła wystarczające duże wsparcie.

Kolejnym ważnym czynnikiem dobrego porodu jest edukacja kobiet w zakresie ich praw    i akceptacja ich potrzeb w czasie narodzin dziecka. Wzmocnienie kobiet w dążeniu do respektowania ich prawa owocuje większą świadomością rodzących, a to z kolei stanowi jasny sygnał dla personelu medycznego w kwestii wymagań, jakie są wobec nich stawiane.

Wszystkie powyższe wytyczne dotyczyły kobiet, jednak bardzo dużą rolę w dobrym porodzie mają położne i lekarze towarzyszący kobiecie. Jak pokazują badania, większość kobiet doskonale pamięta porody swoich dzieci! Oznacza to, że wspomnienia o personelu medycznym, który towarzyszy kobiecie w czasie narodzin jej dzieci zostanie z tymi kobietami przez resztę ich dni. Z jednej strony każda kobieta ma prawo oczekiwać od położnych             i lekarzy respektowania jej praw, z drugiej powinniśmy dążyć do tego, by warunki pracy tych specjalistów były jak najlepsze a ich poziom wiedzy umożliwiał realizację zagwarantowanych nam przywilejów. W chwili obecnej przykłada się zbyt małą wagę do takich zagadnień jak wypalenie zawodowe wśród położnych i lekarzy, bezpłatnych szkoleń umożliwiających rzeczywiste wdrożenie standardów opieki okołoporodowej, wsparcia psychologicznego dla pracowników placówek medycznych.

Po ludzku…

Choć w chwili obecnej na polskich porodówkach nie jest idealnie, znamy też wiele dobrych, budujących opowieści porodowych. Wszystkie z nich mają jeden wspólny element – kobieta zawsze w centrum zainteresowania położnych i lekarzy, a opieka, którą ją otoczyli, była pełna ciepła i zwykłego, ludzkiego wsparcia.

WAŻNA UWAGA:

W Polsce od 2014r. działają lokalne grupyPositive Birth Movement – Pozytywnie o Porodzie. Spotkania organizowane są przez lokalne liderki, udział w zajęciach jest bezpłatny. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę odwiedzić stronę: www.pozytywnieoporodzie.pl

 

Źródła:

Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, E. Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Wydawnictwo Impuls (2012)

Sheila Kitzinger, Kryzys Narodzin, Mamania (2011)

www.positivebirthmovement.org

 

Autorki: Katarzyna Gręziak i Karolina Piotrowska

 

 

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook42Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0