Chwyt Kristellera

Oto wyniki badania dotyczącego częstotliwości stosowania chwytu Kristellera w Polsce, przeprowadzonego w internetowej ankiecie, w ramach akcji Lepszy Poród:

RAPORT Z BADANIA DOTYCZĄCEGO CZĘSTOTLIWOŚCI STOSOWANIA CHWYTU KRISTELLERA W POLSCE

kris

KALENDARIUM KORESPONDENCJI i GENEZA PROJEKTU:

Zaniepokojone doniesieniami o stosowaniu chwytu Kristellera na polskich oddziałach położniczych chciałyśmy poznać obowiązujące przepisy prawne regulujące możliwość wykorzystania tego manewru. W związku z tym, za pomocą podanych na stronach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie adresów poczty email skierowałyśmy odpowiednie zapytania do:

22.11.2014 – prof. dr hab. med. Huberta Hurasa – konsultanta w dziedzinie położnictwa i ginekologii

28.11.2014 – dr Barbary Prażmowskiej – konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego.

Oba pisma pozostały bez odpowiedzi!

Po przeprowadzeniu internetowej ankiety i opracowaniu powyższego Raportu rozpoczęłyśmy kolejną wymianę korespondencji, tym razem bezpośrednio z Ministerstwem Zdrowia. Niestety, chociaż pierwszy list datowany jest na marzec 2015r do sierpnia 2015r. nie otrzymałyśmy żadnej wiążącej odpowiedzi. Dlatego też prezentujemy pełne kalendarium z naszej korespondencji oraz pisma, które wykazałyśmy.

9.03.2015 – pierwsza wysyłka listu i Raportu do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza

17.03.2015 – odpowiedź z ministerstwa – od pani dyrektor Dagmary Korbasińskiej kierującej Departmanetem Matki i Dziecka, w której poinformowano nas, że sprawa zostaje przekazana do prof. dr hab. Stanisława Radowickiego – krajowego konsultanta w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Zw względu na brak odpowiedzi ze strony profesora wysyłamy kolejne pismo!

16.06.2015 – kolejne pismo z naszej strony, tym razem wysłane bezpośrednio do prof. Radowickiego

06.08.2015 – z uwagi na brak odpowiedzi ze strony profesora ponawiamy nasze pismo do Ministerstwa Zdrowia, tym razem adresując je bezpośrednio do Departamentu Matki i Dziecka, do pani dyrektor Dagmary Korbasińskiej

17.09.2015 – brak odpowiedzi na pismo skierowane pani dyrektor Dagmary Korbasińskiej – rozpoczynamy konsultację z Kancelarią Lider aby nadać sprawie stosowny tok postępowania prawnego!

23.10.2015odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia dotycząca naszych pism – niestety bez jasnych odpowiedzi na nasze pytania.

10.11.2015 – kolejne pismo z naszej strony w którym nadal prosimy o jasną interpretacje prawną dotyczącą stosowania manewru Kristellera.

 

O CO PROSIMY W LISTACH:

– wskazanie konkretneg o uregulowania prawnego, na którym opiera się popularny „zakaz” stosowania chwytu kristellera – jest to niezmiernie istotne, gdyż analizując wyroki sądowe nie trafiłyśmy na odwołania do takowego zapisu, co z kolei sugeruje, że takie prawo być może nie istnieje

– wskazanie sposobu, w jaki pacjentka, która podejrzewa, że w trakcie narodzin jej dziecka zastosowano manewr może zgłosić swoje podejrzenia (skoro dokumentacja medyczna może nie zawierać tej informacji)

– wskazanie sposobu na reagowanie przez studentów i innych świadków stosowania chwytu kristellera, który umożliwiłby im złożenie stosowanego zawiadomienia, a jednocześnie nie oznaczał ryzyka utraty pracy bądź nieukończenia stażu

– zwracamy uwagę, że karalne są tylko te przypadki stosowania manewru Kristellera, które kończą się obrażeniami dla matki i/lub dziecka

ZOBACZ NASZE LISTY

Podaj dalej!Pin on Pinterest1Share on Facebook93Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0