Chwyt Kristellera nie jest zabroniony!

W końcu, po przeszło roku czekania i korespondencji z Ministerstwem Zdrowia uzyskałyśmy jasną odpowiedź na nasze wątpliwości związane ze stosowaniem Manewru Kristellera w Polsce.

Po doniesieniach od Was, głośnej sprawie dotyczącej położnej oraz lekarza z Poznania oraz informacjach od studentek położnictwa w roku 2014 napisałyśmy pierwsze pismo z pytaniem o to czy w Polsce zabieg ten jest legalny. Przez długi czas pisma pozostawały bez odpowiedzi lub odpowiadano nam w sposób zbywający, bez podania jasnego i konkretnego stanowiska. Pełne kalendarium naszej korespondencji oraz odpowiedzi możecie zobaczyć TUTAJ.

Ostatnie pismo, które w pełni zamieściłyśmy na facebookowym profilu po raz kolejny nie zawierało oczekiwanej przez nas klarownej oceny sytuacji. Wysłałyśmy jeszcze jeden list ponawiając kluczowe pytanie: czy manewr Kristellera jest dopuszczony przez polskie prawo? Jednocześnie rozpoczęłyśmy przygotowania ze wspierającą nas Kancelarią Lider do wszczęcia postępowania przed sądem.

Wczoraj otrzymałyśmy odpowiedź, która w jasny sposób mówi, że MANEWR KRISTELLERA JEST W POLSCE LEGALNY! Jego wykonywanie nie jest zabronione przez nasze prawo. Co prawda, jak wiemy ze wcześniejszych listów z Ministerstwa Zdrowia, nie jest on „rekomendowany” ale nie jest również ZAKAZANY.

Oto pełna odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia:

odp-kristeller

Jak pokazałyśmy w Raporcie dot. częstotliwości stosowania Chwytu Kristellera w Polsce nie jest to manewr, który jest stosowany sporadycznie. Wśród przebadanych 1060 kobiet, które rodziły w Polsce między 2004 a 2014 rokiem przeszło 31% naszych respondentek była pewna, że zastosowano u nich ten manewr.

W związku z powyższym planujemy kolejne działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet rodzących w Polsce. Uważamy, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której kobiety narażone są na stosowanie procedury od lat uznawanej za niebezpieczną. Już teraz apelujemy, aby każda kobieta, która podejrzewa, że zastosowano manewr w jej przypadku złożyła odpowiednią skargę do ordynatora oddziału oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Pokazując skalę problemu mamy większe szanse na to, by nasz głos został zauważony.

Wzór skargi – www.lepszyporod.pl/wzor-skargi

Podaj dalej!Pin on Pinterest0Share on Facebook49Share on Tumblr0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0