Komentarze do Raportu

Category Archive

Komentarz Ireny Chołuj

Z wielkim zainteresowaniem czytałam Raport dotyczący „Przestrzegania prawa kobiet rodzących w Polsce” opracowany w czerwcu 2015 r. przez Akcję Społeczną Lepszy Poród, raport zapisany aż na 150 stronach. Przeprowadzono w nim analizę sytuacji kobiet rodzących w polskich szpitalach. Akcję tę zorganizowały, przeprowadziły, zanalizowały i opracowały kobiety dla kobiet w tym dla kobiet położnych, kobiet lekarek. […]

Podaj dalej!Pin on PinterestShare on FacebookShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Read More

Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.4

Prawo do odmowy świadczenia medycznego. Każdej kobiecie przysługuje prawo do odmowy leczenia. W praktyce oznacza to, iż lekarz nie ma prawa do podjęcia jakichkolwiek czynności medycznych, w tym również badań bez zgody pacjentki. UDZIELONA ZGODA JEST WAŻNA TYLKO PO UZYSKANIU PEŁNEJ, RZETELNEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOJEGO STANU ZDROWIA, PROPONOWANYCH METOD LECZENIA ORAZ O SKUTKACH TAKIEGO […]

Podaj dalej!Pin on PinterestShare on FacebookShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Read More

Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.3

Zgoda na interwencje medyczne podpisywana z góry przy przyjęciu do porodu. Każde badanie czy zabieg wykonany w Szpitalu wymaga osobnej zgody pacjenta. Każda interwencja medyczna polegająca na jakiejkolwiek ingerencji w organizm chorego zawsze powoduje naruszenie jego nietykalności cielesnej. Tyczy się to nie tylko zabiegów, ale również zwykłych badań diagnostycznych. Personel medyczny świadcząc usługi zdrowotne, z […]

Podaj dalej!Pin on PinterestShare on FacebookShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Read More

Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.2

Kobieta będąca w tak intymnej sytuacji jaką jest badanie ginekologiczne czy też sam poród ma prawo do prywatności i godności. Pacjentka ma prawo oczekiwać, że podczas korzystania z usług medycznych lekarz będzie szanował podjęte przez nią decyzje dotyczące życia seksualnego, posiadania dzieci czy wyboru metody antykoncepcji. LEKARZ NIE MA PRAWA OCENIAĆ ZACHOWAŃ PACJETNKI. PODEJŚCIE LEKARZA […]

Podaj dalej!Pin on PinterestShare on FacebookShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Read More

Prawne wskazówki dla kobiet poszkodowanych na sali porodowej, cz.1

Kobieta ma prawo do pełnej informacji na temat stanu swojego zdrowia oraz zdrowia dziecka. Ma również prawo do wiedzy na temat proponowanego leczenia oraz jego skutków ubocznych i korzyści. Lekarz ma również obowiązek poinformowana pacjentki o błędach, które popełniono w trakcie leczenia bądź badania. LEKARZ NIE MA PRAWA ODMÓWIĆ UDZIELENIA SZERSZEJ, RZETELNEJ I PRAWDZIWEJ ODPOWIEDZI […]

Podaj dalej!Pin on PinterestShare on FacebookShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Read More

Kobiety muszą odzyskać poród – komentarz Karoliny Piotrowskiej do Raportu

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO We wrześniu 2014 pracowałam z kilkoma kobietami, które miały trudne doświadczenia okołoporodowe. Właściwie miałam wrażenie, że wszędzie gdzie się nie ruszę spotykam kobiety z trudnymi doświadczeniami okołoporodowymi. Jakbym je do siebie przyciągała. Co było zadziwiające, bo od kilku już lat pracowałam intensywnie na rzecz odczarowania porodu. Byłam już wtedy rozpoznawalna jako […]

Podaj dalej!Pin on PinterestShare on FacebookShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Read More